حل المسائل اصول حسابداری جمشید اسکندری

حل المسائل کتاب اصول حسابداری (اصول 1)

نویسنده: جمشید اسکندری

توضیح اینکه این حل المسائل به صورت گردآوری شده است و فصل های یک الی شش به همراه فصل 9 را پوشش دهد. برای فصل های مذکور جواب سوالات چهارگزینه ای و حل مسائل وجود دارد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 228
حجم فایل زیپ شده 3.89 مگابایت

***

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

If you want to pay with USD (Dollar), CLICK HERE