حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاکس، مک دونالد و پریچارد – ویرایش دهم، نهم، هشتم SI و هشتم

Solution Manual for Introduction to Fluid Mechanics – 8th SI Edition

Solution Manual for Fox and McDonald’s Introduction to Fluid Mechanics – 10th, 9th and 8th Edition

نویسنده(گان): Robert W. Fox, Alan T. Mcdonald, Philp J. Pritchard, John W. Mitchell

ترتیب نام نویسنده ها در ویرایش های مختلف تغییر و گاها حذف شده است.

حل تمرین مکانیک سیالات Fox و McDonald و Mitchell ویرایش دهم

حل مسایل کتاب مکانیک سیالات فوکس و مک دونالد ویرایش نهم

حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک سیالات Mcdonald ویرایش هشتم

محصول اول، حل المسایل ویرایش دهم می باشد که به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 الی 12 را پوشش می دهد و مجموعا 949 صفحه دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش دهم

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمتPDF
تعداد تمرینات حل شده949
حجم فایل زیپ شده28.3 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول اول (حل المسایل ویرایش دهم)


محصول دوم،شامل چهار حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش نهم، ویرایش هشتم معمولی، یکی برای نسخه SI ویرایش هشتم و یکی برای ویرایش نامشخص. حل المسایل ویرایش نهم کل 12 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد و مجموعا 1866 صفحه دارد. حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI کل تمرینات فصلهای 1 تا 13 کتاب درسی را پوشش می دهد که در آن به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف وجود دارد.  حل ویرایش نامشخص (احتمالا پنجم یا ششم) به صورت دستنویس می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش نهم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI 

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد تمرینات حل شده1866
حجم فایل زیپ شده28.3 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI

فرمتPDF
تعداد تمرینات حل شده1702
حجم فایل زیپ شده87 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم معمولی

فرمتPDF
تعداد صفحات2184
حجم فایل زیپ شده75 مگابایت

مشخصات حل المسائل نامشخص (احتمالا پنجم یا ششم)

فرمتPDF
تعداد صفحات1428
حجم فایل زیپ شده67 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول دوم (حل المسایل های ویرایش نهم، هشتم و هشتم SI و حل المسایل ویرایش نامشخص)

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

Click Here in Order to Download Files

پیمایش به بالا