برچسب: Alan McDonald

Solution Manual for Fox and McDonald’s Introduction to Fluid Mechanics

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاکس، مک دونالد و پریچارد – ویرایش دهم، نهم، هشتم SI و هشتم

Solution Manual for Introduction to Fluid Mechanics – 8th SI Edition

Solution Manual for Fox and McDonald’s Introduction to Fluid Mechanics – 10th, 9th and 8th Edition

نویسنده(گان): Robert W. Fox, Alan T. Mcdonald, Philp J. Pritchard, John W. Mitchell

ترتیب نام نویسنده ها در ویرایش های مختلف تغییر و گاها حذف شده است.

حل تمرین مکانیک سیالات Fox و McDonald و Mitchell ویرایش دهم

حل مسایل کتاب مکانیک سیالات فوکس و مک دونالد ویرایش نهم

حل المسائل مقدمه ای بر مکانیک سیالات Mcdonald ویرایش هشتم

محصول اول، حل المسایل ویرایش دهم می باشد که به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 الی 12 را پوشش می دهد و مجموعا 949 صفحه دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش دهم

مشخصات حل المسائل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده 949
حجم فایل زیپ شده 28.3 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول اول (حل المسایل ویرایش دهم)


محصول دوم،شامل چهار حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش نهم، ویرایش هشتم معمولی، یکی برای نسخه SI ویرایش هشتم و یکی برای ویرایش نامشخص. حل المسایل ویرایش نهم کل 12 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد و مجموعا 1866 صفحه دارد. حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI کل تمرینات فصلهای 1 تا 13 کتاب درسی را پوشش می دهد که در آن به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف وجود دارد.  حل ویرایش نامشخص (احتمالا پنجم یا ششم) به صورت دستنویس می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسایل ویرایش نهم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI 

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده 1866
حجم فایل زیپ شده 28.3 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم نسخه SI

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده 1702
حجم فایل زیپ شده 87 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم معمولی

فرمت PDF
تعداد صفحات 2184
حجم فایل زیپ شده 75 مگابایت

مشخصات حل المسائل نامشخص (احتمالا پنجم یا ششم)

فرمت PDF
تعداد صفحات 1428
حجم فایل زیپ شده 67 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول دوم (حل المسایل های ویرایش نهم، هشتم و هشتم SI و حل المسایل ویرایش نامشخص)

Fox and McDonald’s Introduction to Fluid Mechanics

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاکس، مک دونالد و پریچارد – ویرایش هشتم و دهم

Fox and McDonald’s Introduction to Fluid Mechanics – 10th and 8th Edition

نویسنده(گان): Robert W. Fox, Philip J. Pritchard, Alan T. McDonald

دانلود مکانیک سیالات Fox و McDonald و Mitchell

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات فاکس و مک دونالد

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های 10 و 8 می باشد.

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 609
حجم فایل زیپ شده 17 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 899
حجم فایل زیپ شده 25 مگابایت

***