حل المسائل کتاب تحقیق در عملیات وین وینستون – کاربردها و الگوریتم ها – ویرایش چهارم

Solution Manual for Operations Research: Applications and Algorithms – 4th Edition

نویسنده(گان): Wayne L. Winston

حل تمرین تحقیق در عملیات وینستون

این مجموعه فعلا شامل حل کل تمرینات فصل های 2، 3، 4، 5، 6 ،7 ، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 21، 22، 23 و 24 (همه زیر بخش های این فصول) و مجموعا 1471 تمرین می باشد. این مجموعه شامل حل تمرینات (Problems) و حل تمرینات مروری (Review Problems) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینات حل شده در ادامه آمده است. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات یا پی دی اف وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. به علت زیاد بودن تعداد تمرینات، لیست تمرینات حل شده در شش عکس آورده شده است.

لیست تمرینات حل شده: لیست اول + لیست دوم + لیست سوم + لیست چهارم + لیست پنجم + لیست ششم

مشخصات حل المسائل کامل (شامل کل تمرینات مذکور)

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده1471
حجم فایل زیپ شدهحدود 1.15 گیگابایت

به جهت سهولت دانشجویان، این حل المسائل در چندین بخش برای فروش قرار گرفته است. البته کل مجموعه فوق به صورت یکجا نیز به فروش گذاشته شده است. جهت مشاهده تمرینات حل شده از هر فصل به لیست تمرات حل شده در بالا مراجعه بفرمایید.

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای دوم، پنجم و هشتم (جمعا تعداد 162 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل سوم (جمعا تعداد 144 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل چهارم (جمعا تعداد 112 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل ششم (جمعا تعداد 111 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل هفتم(جمعا تعداد 71 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل نهم و دهم (جمعا تعداد 142 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصل یازدهم (جمعا تعداد 158 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم (جمعا تعداد 164 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای پانزدهم، شانزدهم و هفدهم (جمعا تعداد 153 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای هیجدهم، نوزدهم و بیستم (جمعا تعداد 199 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت حل تمرینات فصلهای بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و چهارم (جمعا تعداد 106 تمرین)

***

پرداخت جهت دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (جمعا تعداد 1471 تمرین)

International Payment Methods - www.ebookyab.ir

Click Here in Order to Download Files

پیمایش به بالا