جزوه مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری پیشرفته

جزوه دستنویس مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری پیشرفته

تدریس شده توسط دکتر هارون آبادی در دانشگاه آزاد تهران مرکز

 

جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

روش Hardware ، روش سخت افزاری، روش نرم افزاری، معایب و مزایای روش سخت افزاری، معایب و مزایای روش نرم افزاری، روش تلفیقی، مانیتور کردن، توضیح FPGA ، اصول سیستم های صف، نمونه های مدل رسمی، توضیح PIJ ، توضیح FCFS ، سیستم بسته و باز، اصول همگنی، اصول توازن یا جریان، پارامترهای سیستم صف، متوسط نرخ ورود، نرخ ورود مشروط، متسط زمان سرویس مشروط، اصل توازن جریان، شبکه باز، قضیه لیتل، گراف دسترسی، گره های نخودی، گره های ایزوله، تشخیص SCC ، تعریف سیستم ناپایدار، فرایند ماروف، فرایند شمارشی تجدیدپذیر، ماتریس احتمال گذار، فرایند مارکوف همگن، شبکه های پتری، فرایندهای پریودیک، فرایند مارکوف کاهش ناپذیر، فرایند Ergodic ، زنجیره مارکوف، شدت ترافیک شبکه، تخمین گر ها، نحوه محاسبه تخمین گر واریانس، کاربرد تخمین گر واریانس در مدل سازی

این جزوه مجموعا دارای 119 صفحه و حجم  19 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

دانلود رایگان نمونه این جزوه

پرداخت با سایر ارزهای معتبر

Pay With Other Currencies

If you want to pay with dollar, click here

2 Comments

  1. شهرزاد مبصر آذر 4, 1394
  2. admin آذر 4, 1394

Leave a Reply