مهندسی نفت

Solution Manual for Physical Chemistry – Peter Atkins, Julio De Paula

کامل ترین مجموعه حل المسائل شیمی فیزیک پیتر اتکینز – ویرایش چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم Solution Manual to Physical Chemistry – 4th, 5th, 7th, 8th and 9th edition نویسنده(گان): Peter Atkins, Julio De Paula, Charles Trapp, Marshall Cady, Carmen Giunta , W.H. Freeman توضیح این مجموعه شامل شش حل المسائل می باشد. یکی …

Solution Manual for Physical Chemistry – Peter Atkins, Julio De Paula ادامه »