زمین شناسی

جزوه فلوتاسیون دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپ شده فلوتاسیون تدریس شده توسط  دکتر محمد مهدی سالاری راد در دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “فلوتاسیون” جزو دروس رشته مهندسی معدن و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در فهرست این جزوه در …

جزوه فلوتاسیون دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »

جزوه کانی شناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپی کانی شناسی تدریس شده توسط  دکتر علی نیا در دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “کانی شناسی” جزو دروس رشته مهندسی معدن و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده …

جزوه کانی شناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه »