جزوات مهندسی مواد و متالوژی

تهیه حل المسائل

لیست زیر برگرفته از لیست یکی سری فروشندگان خارجی می باشد و قابل تهیه می باشند. چناچه حل المسائل مورد نظرتان را در این صفحه می بینید و مایل به تهیه آن هستید با ما تماس بگیرید. نشانی ایمیل پشتیبانی: ebookyab.com@gmail.com برای تماس از طریق تلگرام روی آیکون کلیک نمایید:

تهیه حل المسائل بیشتر بخوانید »

جزوه ریخته گری فلزات 1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه دستنویس ریخته گری فلزات یک تدریس شده توسط  دکتر رنجبر نوده در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “ریخته گری فلزات” جزو دروس رشته متالوژی، مهندسی مواد می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. مراجع اصلی تدریس

جزوه ریخته گری فلزات 1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشتر بخوانید »

جزوه انجماد فلزات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه انجماد فلزات تدریس شده توسط  دکتر میرباقری، دانشیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “انجماد فلزات” جزو دروس رشته متالوژی، مهندسی مواد می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

جزوه انجماد فلزات دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشتر بخوانید »

جزوه تولید فلزات غیر آهنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تولید فلزات غیر آهنی تدریس شده توسط  دکتر سيدهادي طبائيان، دانشیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “تولید فلزات غیر آهنی” جزو دروس رشته متالوژی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. مراجع اصلی تدریس این جزوه

جزوه تولید فلزات غیر آهنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشتر بخوانید »

جزوه خوردگی و اکسیداسیون دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه خوردگی و اکسیداسیون تدریس شده توسط  دکتر هادوی در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “خوردگی و اکسیداسیون” جزو دروس رشته متالوژی و مهندسی مواد می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. مراجع اصلی در تدریس این

جزوه خوردگی و اکسیداسیون دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشتر بخوانید »

جزوه محاسبات متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه محاسبات متالوژی تدریس شده توسط  دکتر فیروزی در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “محاسبات متالوژی” جزو دروس رشته متالوژی و مهندسی مواد می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. مراجع اصلی در تدریس این جزوه کتابهای

جزوه محاسبات متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشتر بخوانید »

جزوه سینتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه سینتیک تدریس شده توسط  دکتر فیروزی در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “سینتیک” جزو دروس رشته متالوژی، مهندسی مواد و مهندسی شیمی می باشد. جزوه سینتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر  به صورت خوانا و با کیفیت اسکن شده است و از دو بخش “همگن” و “ناهمگن” تشکیل شده است. مرجع اصلی

جزوه سینتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشتر بخوانید »

جزوه شکل دادن فلزات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه شکل دادن فلزات تدریس شده توسط  دکتر کتابچی، دانشیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “شکل دادن فلزات” جزو دروس رشته متالوژی، مهندسی مواد می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این

جزوه شکل دادن فلزات دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشتر بخوانید »

جزوه پرعیارسازی مواد معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه پرعیارسازی مواد معدنی تدریس شده توسط  دکتر بهرام رضایی، استاد تمام دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “پرعیارسازی مواد معدنی” جزو دروس رشته متالوژی، مهندسی مواد و مهندسی معدن می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در

جزوه پرعیارسازی مواد معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشتر بخوانید »

جزوه تئوری نابجایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تئوری نابجایی تدریس شده توسط  دکتر جمشید آقازاده، استاد تمام دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “تئوری نابجایی” جزو دروس رشته مهندسی مواد، مهندسی معدن، مهندسی شیمی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه

جزوه تئوری نابجایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشتر بخوانید »

جزوه اقتصاد معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه اقتصاد معدنی تدریس شده توسط  دکتر عطایی پور، دانشیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “اقتصاد معدنی” جزو دروس رشته مهندسی معدن می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. منابع اصلی تدریس این جزوه کتاب های زیر می باشد: Principles of

جزوه اقتصاد معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشتر بخوانید »

جزوه شیمی فیزیک مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه شیمی فیزیک مواد تدریس شده توسط  دکتر حمید امیدوار در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   درس “شیمی فیزیک مواد” جزو دروس رشته مهندسی معدن، مهندسی مواد و مهندسی شیمی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در

جزوه شیمی فیزیک مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا